Informacje prawne

Wniosek o pomoc? tędy prosze.

Miljö GbR
Louis-Ferdinand-Str. 2
50733 Köln

Nr VAT.: DE289426221

Rozstrzyganie sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ODR

Istnieje unijna platforma do pozasądowego rozwiązywania sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w jakimkolwiek postępowaniu arbitrażowym dotyczącym konsumentów i nie jesteśmy do tego przygotowani.